Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

2014 Besluit betaald en vergunninghouder parkeren Noordwijk

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Besluit betaald- en vergunninghouder parkeren Noordwijk 2014
Citeertitel Besluit betaald- en vergunninghouder parkeren Noordwijk 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 31-12-2014
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 26-12-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 19-12-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Witte Weekblad, 25 december 2013
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Parkeerverordening Noordwijk 2014 art.2
  2. Verordening Parkeerbelasting Noordwijk 2014 art. 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
26-12-2013 31-12-2014 nieuwe regeling 19-12-2013
Witte Weekblad, 25 december 2013
Onbekend.

Besluit betaald- en vergunninghouder parkeren Noordwijk 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

 

Overheidsorganisatie :      Gemeente Noordwijk

Officiële naam regeling:      Besluit betaald en vergunninghoudersparkeren Noordwijk 2014

Citeertitel:                Besluit betaald en vergunninghoudersparkeren Noordwijk 2014

Vastgesteld door:           Burgemeester en wethouders

Onderwerp:                Mobiliteit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Besluit tot aanwijzing van gebieden, terreinen, wegen, weggedeelten en tijdstippen voor betaald parkeren en toepassing wielklem, alsmede  gebieden, terreinen, wegen en weggedeelten waarvan de daarop of daarbinnen aanwezige parkeerplaatsen mede zijn bestemd voor  het parkeren door vergunninghouders.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. 1.Parkeerverordening Noordwijk 2014, art. 2;

  2. 2.Verordening Parkeerbelasting Noordwijk 2014, art. 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding:      01-01-2014

Betreft:               Nieuwe regeling

Datum ondertekening:      

Bron bekendmaking:      Witte Weekblad, 26 december 2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Noordwijk 2014

Collegebesluit

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk;

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Noordwijk  2014 en artikel 2 van de Verordening Parkeerbelasting Noordwijk 2014;

besluit:

Artikel 1 Intrekken eerdere besluiten

In te trekken hun besluit tot aanwijzing van terreinen, weggedeelten  en tijdstippen voor betaald parkeren en toepassing wielklem van 29 mei 2013 en in te trekken hun besluit tot aanwijzing van gebieden, terreinen, wegen en weggedeelten waarvan de daarop of daarbinnen aanwezige parkeerplaatsen mede zijn bestemd voor het parkeren door vergunninghouders van 29 mei 2013 en vast te stellen:

Besluit betaald parkeren Noordwijk 2014 (zie pdf-bestand)

Besluit betaald- en vergunninghouder parkeren Noordwijk 2014, getekende versie

Besluit betaald- en vergunninghouder parkeren Noordwijk 2014, getekende versie (PDF)
Omschrijving: